தமிழின படுகொலை ஓவியமாக...

சிங்கள இனவாத அரசின் தமிழின படுகொலையை வெளிக்காட்டும் விதமாக புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த ஓவியர் திரு. வாசுதேவன் அவர்கள் அவரின் சொந்த கிராமத்தில் இடுகாட்டுச் சுவரில் வரைந்த ஓவியங்களின் தொகுப்பு...

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP