உயிர் பிரியும் வலி…....

உடலில் சிறு காயங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் உயிர் போகும் வலியென நாம் அலறுகிறோம்.உன்மையில் உயிர் பிரியும் வேலையில் அது போன்ற வலி ஏற்படுமா? அதை உணர்த்துவது என்பதும் இயலாத ஒன்றாகிவிட்டது. ஆனால் உயிர் பிரியும் வலியை என் அம்மாவின் உயிர் பிரியும்வேளையில் அருகிலிருந்த நான் உணர்ந்தேன்...
ஒருவரின் இழப்பின்போது அவரது குடும்பத்தாரும், உறவினரும் அடையும் ஆழ்ந்த கவலையே உயிர் பிரியும் வலியா?

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP