துளிப்பா

ஏதும் நினைக்காமல்
வீடு திரும்பியிருக்காது தேனீ
பிளாஸ்டிக் மலர்ச்செடி.

-ஆனந்தகுமார்

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP